P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Điều kiện để được cấp thẻ APEC

I. DOANH NHÂN BAO GỒM CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (không phải là doanh nghiệp nhà nước), bao gồm:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

– Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác;

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;

– Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

– Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của Apec, bao gồm:

– Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của Apec;

– Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của Apec;

– Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên Apec.

– Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở), Bộ trưởng Bộ Công an có thể xét, cấp thẻ ABTC cho những người không thuộc 3 nhóm đối tượng trên

II. Doanh nhân đáp ứng các điều kiện:

1. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự;

2. Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ Apec;

3. Đang làm việc tại các Doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp thẻ Apec;

4. Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (có hợp đồng lao động đã giao kết không xác định thời hạn) có thời gian làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp trước khi đề nghị cấp thẻ Apec tối thiểu là 12 tháng;

5. Có nhu cầu thường xuyên với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên thuộc các nước của khối Apec để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực thuộc các nước thuộc khối Apec.

III. Điều kiện cấp thẻ Apec đối với doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có doanh thu sản xuất kinh doanh hoặc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 10 tỷ đồng trong năm gần nhất.

2. Doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong nền kinh tế thành viên tham gia thẻ Apec.

3. Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội cũng như quy định về sử dụng thẻ Apec. Nghĩa là không còn nợ bảo hiểm, thuế, khoản phạt chưa thanh toán, …

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn