Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Thủ tục gia hạn góp vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (tài khoản chuyển vốn) tại Ngân hàng và tiến hành góp vốn thông qua tài khoản đó trong thời hạn được quy định của Luật Doanh nghiệp và trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Việc góp vốn đúng hạn được coi là vô cùng quan trọng vì nếu quá hạn theo thời hạn góp vốn quy định trên Giấy chứng nhận đầu tư, Ngân hàng sẽ không cho phép nhận vốn đầu tư, công ty sẽ không thể nhận được nguồn vốn đầu tư để tiến hành hoạt động. Tuy nhiên, việc có thể góp vốn đúng hạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không luôn diễn ra trong đúng thời hạn. Lúc này, các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư (nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư) hay thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý

· Luật Đầu tư năm 2020

· Luật Doanh nghiệp năm 2020

· Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021

· Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021

· Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2020

Thời hạn góp vốn đầu tư và vốn điều lệ

Nhà đầu tư cần lưu ý các qui định về việc góp vốn như sau:

Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có tiêu chí Tổng vốn đầu tư, trong đó bao gồm vốn góp và các loại khác theo đăng ký. Đối với, phần vốn góp theo qui định của Luật Doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chuyển từ nước ngoài vào tài khoản vốn đầu tư theo đúng thời hạn góp vốn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quá thời hạn ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngân hàng mở tài khoản vốn sẽ từ chối tiếp nhận vốn chuyển vào tài khoản. Như vậy, lúc này để chuyển vốn vào tài khoản đầu tư nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nội dung gia hạn thời hạn góp vốn.

Quy trình thực hiện việc gia hạn thời hạn góp vốn

Gia hạn thời hạn góp vốn là việc điều chính Giấy chứng nhận đầu tư mục tiến độ góp vốn. Qui trình thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

· Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

· Tài liệu chứng minh việc góp vốn (nếu đã góp được một phần vốn)

· Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ kiểm tra hồ sơ và ra thông báo viề việc chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra của Sở để làm việc liên quan đến việc không thực hiện đúng tiến độ góp vốn.

Bước 2: Xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Thanh tra

Sau khi hồ sơ được chuyển qua Phòng Thanh tra, nhà đầu tư chờ để nhận được Giấy mời lên làm việc. Khi tới làm việc nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

· Thư mời của Phòng Thanh tra;

· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

· Tài liệu chứng minh về tình hình góp vốn của nhà đầu tư;

· Bản giải trình về việc không góp vốn đủ vốn đúng thời hạn

· Các tài liệu khác theo yêu cầu của Phòng Thanh tra.

Thời hạn giải quyết:

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính.

Mức phạt phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn:

Theo Điều 13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Căn cứ theo hồ sơ giải trình và xem xét nội dung vi phạm, cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định mức phạt phù hợp.

Sau khi nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhà đầu tư đến Kho bạc nhà nước để đóng phạt và cung cấp lại tài liệu chứng minh việc đã nộp tiền phạt để Phòng Thanh tra hoàn tất hồ sơ chuyển lại cho Phòng Kinh tế đối ngoại để tiếp tục xử lý hồ sơ gia hạn thời hạn góp vốn.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn