Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức 06 án lệ mới chính thức áp dụng từ ngày 15/02/2018

Ngày 28/12/2017, TANDTC ban hành Quyết định 299/QĐ-CA công bố 06 án lệ được Hội đồng thẩm phán thông qua ngày 14/12/2017.

Theo đó, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15/02/2018.

Đồng thời, Quyết định 299/QĐ-CA (có hiệu lực kể từ ngày ký) cũng công bố nguồn của 06 án lệ trên như sau:

- Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 01/03/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng.

- Quyết định giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Quyết định giám đốc thẩm số 02/2011/DS-GĐT ngày 17/01/2011 về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Quyết định giám đốc thẩm số 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 về vụ án tranh chấp hợp đồng đổi đất.

- Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn