Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Pháp lý doanh nghiệp APTLAW cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

1. Doanh nghiệp và Hợp đồng
- Tư vấn pháp lý về tái cấu trúc /tổ chức lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp/giấy phép đầu tư và các thủ tục hậu tái cấu trúc;
- Tư vấn và hỗ trợ thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp; 
- Tư vấn pháp lý về quản lý và quản trị doanh nghiệp; 
- Soạn thảo, tư vấn về các quy định quản lý như: Quy định tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban điều hành, Ban kiểm soát; Quy định quản lý tài chính doanh nghiệp, các quy định về quản trị nhân sự và/hoặc quy định riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu
- Tư vấn về quản trị nhân sự. 
- Soạn thảo và/hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng như: Hợp đồng cho thuê/mua (tài sản/thiết bị/máy móc), Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Hợp đồng cấp phép, Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, Thỏa thuận cho vay, Đầu tư bất động sản, hợp đồng thiết kế, xây dựng, quản lý/giám sát, vận hành dự án, hợp đồng EPC, hợp đồng Fidic và các hợp đồng thương mại và dân sự khác cho cả khách hàng trong và ngoài nước.
- Rà soát và đảm bảo hiệu lực/tuân thủ pháp lý của các hợp đồng nêu trên;
- Trình bày và/hoặc cùng với khách hàng đàm phán hợp đồng với các bên liên quan;
- Tư vấn về giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
2. Ngân hàng, Tài chính và Trái phiếu
- Tư vấn thu xếp vốn và tài chính;
- Soạn thảo và/hoặc rà soát dự thảo văn bản giao dịch;
- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch tài chính và ngân hàng; 
- Phát hành các ý kiến tư vấn pháp lý liên quan. 
3. Thủ tục pháp lý
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cần thiết liên quan đến các thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước liên quan (cấp phép, công bố lưu hành mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc, giấy phép lao động cho người nước ngoài, các giấy phép hành nghề có điều kiện, các giấy phép chuyên biệt của dự án, các thủ tục đủ điều kiện đầu tư, kinh doanh, hoạt động khác…)
4. Giải quyết tranh chấp
- Các tranh chấp hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại, kỹ thuật, công nghệ; 
- Tranh chấp lao động; 
- Tranh chấp hành chính;
- Tranh chấp cổ đông;
- Tranh chấp về vi phạm nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ.
5. Tư vấn thường xuyên và dịch vụ pháp lý khác

duongqua120482@gmail.com.vn
26/8/2023 15:43:58 CHo hỏi: Tôi và Công ty A cùng góp vốn để thực hiện 1 dự án kinh doanh, ban đầu có thỏa thuận sau khi dự án đưa vào hoạt động kinh doanh có lợi nhuận sẽ chuyển mô hình hoạt động công ty sang Cổ phần hay 02 thành viên, nhưng sau khi dự án có lợi nhuận công ty A trở mặt không chịu chuyển đổi mô hình hoạt động sang loại hình như thỏa thuận. Vậy giờ tôi phải kiện hay yêu cầu gì để cơ quan tư pháp vào cuộc xử lý ?
Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn