Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tư vấn Dự án APTlaw tư vấn về dự án trong các mảng việc sau:

1. Dự án Bất động sản và Xây dựng
Bằng cách cập nhật và bắt kịp với những thay đổi và phát triển của thị trường kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, APTlaw xác định rằng tư vấn về các vấn đề đất đai và kinh doanh bất động sản là một trong những dịch vụ trọng tâm của công ty. Cụ thể, các dịch vụ sẽ bao gồm những công việc sau:
- Tư vấn về chính sách và pháp luật của Việt Nam về đất đai, kinh doanh bất động sản bao gồm phát triển khu đô thị/khu dân cư, cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng công nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở cho thuê, tòa nhà văn phòng, tòa nhà cho thuê, dịch vụ bất động sản (như môi giới, sàn giao dịch, định giá bất động sản…) v.v;
- Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trong giao dịch đầu tư, xây dựng, kinh doanh, quản lý hoạt động và khai thác dự án bất động sản.
- Tư vấn về các văn bản tài liệu mẫu và hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thực hiện, phát triển dự án bất động sản;
- Các công việc liên quan khác.
2. Mua bán và Sáp nhập (M&A)
APTlaw tham gia nhiều giao dịch M&A tại Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến đối tác Việt Nam. Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi gồm:
- Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch M&A;
- Thực hiện Báo cáo thẩm tra tình trạng pháp lý và Báo cáo đánh giá pháp lý doanh nghiệp;
- Phân tích và cung cấp Giải pháp, Kế hoạch thực hiện;
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết cho giao dịch;
Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề và thủ tục pháp lý cho đến khi hoàn thành giao dịch M&A.
3. Tư vấn, hỗ trợ quá trình thực hiện dự án
APTlaw tham gia tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực hiện nhiều dự án bất động sản khách sạn, nghỉ dưỡng, khu đô thị, chung cư, nhà máy,… từ khi bắt đầu triển khai thiết kế, thi công cho đến khi đưa sản phẩm vào kinh doanh, vận hành và hoạt động, gồm:
- Tư vấn, đàm phán, soạn thảo các hợp đồng thiết kế, thi công, giám sát, quản lý, mua bán, thuê/cho thuê, vận hành… (ví dụ: Thỏa thuận cho vay, Đầu tư bất động sản, hợp đồng thiết kế, xây dựng, quản lý/giám sát, vận hành dự án, hợp đồng EPC, hợp đồng Fidic…);
- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Soạn thảo và cung cấp các mẫu tài liệu hợp đồng, thỏa thuận trong giao dịch kinh doanh;
- Soạn thảo và cung cấp các mẫu tài liệu quản lý, vận hành;
- Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề và thủ tục pháp lý cho đến khi hoàn thành dự án.
4. Dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng
- Rà soát, thẩm định, tư vấn chính sách;
- Tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý;
- Rà soát, tư vấn, soạn thảo hợp đồng;
- Tư vấn thực hiện M&A dự án
 

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn