Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Bồi thường chi phí đầu tư vào đất áp dụng cho những trường hơp nào?

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đối với hộ gia đình, cá nhân nhất là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là một khoản tiền tương đối lớn. Chi phí đầu tư vào đất được hiểu là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí.

Vậy trong mọi trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất đều được bồi thường các chi phí đã đầu tư vào đất không? Dưới đây là một số ý kiến pháp lý về vấn đề này.

Căn cứ Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

- Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân;

- Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

- Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

- Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

- Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Ngoài ra, chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định khi người sử dụng đất có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất và đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Vì vậy căn cứ vào các trường hơp trên người sử dụng đất sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn