Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0904 944 558

Tin tức Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp và tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quy trình thủ tục lại càng phức tạp và khó khăn hơn nữa.

Để các doanh nghiệp có thể hiểu và bước đầu tiếp cận với quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, APTlaw sẽ đơn giản hóa thủ tục giải thể thông qua bài viết sau:

Bước 1: Chủ doanh nghiệp chấm dứt dự án đầu tư

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư. Theo đó, Nhà đầu tư/tổ chức kinh tế thực hiện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành thẩm duyệt và ra thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Sau khi thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, doanh nghiệp tiến hành các bước giải thể còn lại giống như thủ tục giải thể các doanh nghiệp thông thường khác, cụ thể:

· Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;

· Doanh nghiệp tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

· Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

Lưu ý: Với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì cần phải tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp;

· Thực hiện thủ tục xin quyết toán thuế và đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế; đóng các loại thuế còn nợ; nộp phạt (nếu có). Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp;

· Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy tiếp nhận về việc giải thể;

· Đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Cơ quan công an xin hủy dấu;

· Sau khi Cơ quan công an ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

Gửi bình luận
   
Facebook chat