Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Chữ ký điện tử của cá nhân theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử mới, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 ( LET 2023 ). LET 2023 đưa ra những thay đổi đáng kể liên quan đến việc sử dụng chữ ký điện tử của các cá nhân như được nêu dưới đây:

1) Hạn chế quyền tạo và sử dụng chữ ký điện tử của cá nhân

LET 2023 phân loại chữ ký điện tử thành ba loại như dưới đây, không có loại nào bao gồm chữ ký điện tử do cá nhân tự tạo:

  • chữ ký điện tử chuyên dụng ( chữ ký điện tử chuyên dùng ) do các tổ chức tạo ra và sử dụng cho “hoạt động riêng” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình;

  • chữ ký số công cộng ( chữ ký số công cộng ) được sử dụng cho “hoạt động công cộng” và được bảo mật bằng chứng thư điện tử xác nhận chữ ký số công cộng do nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện cấp ; Và

  • Chữ ký số chuyên dụng dùng chính thức ( chữ ký số chuyên dùng công vụ ) là chữ ký số dùng cho hoạt động chính thức và được bảo mật bằng chứng thư điện tử xác nhận chữ ký số chuyên dùng dùng chính thức do nhà cung cấp dịch vụ đủ tiêu chuẩn cấp.

Không giống như định nghĩa rộng hơn về chữ ký điện tử theo LET 2005, có thể bao gồm chữ ký do các cá nhân tự tạo, sự phân loại này hạn chế đáng kể khả năng của các cá nhân trong việc tạo và sử dụng chữ ký điện tử của riêng họ. Theo LET 2023, các cá nhân có thể được yêu cầu sử dụng chữ ký số công cộng do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cấp trong các giao dịch điện tử thông thường.

2) Sự mơ hồ về chữ ký điện tử chuyên dụng của cá nhân

Một mặt, Điều 22.1(a) của LET 2023 gợi ý rằng chỉ các tổ chức mới có thể tạo và sử dụng chữ ký điện tử chuyên dụng cho hoạt động riêng tư của mình. Dự thảo nghị định mới ban hành về chữ ký điện tử và dịch vụ ủy thác ( Dự thảo chữ ký điện tử ) cũng có mẫu Giấy chứng nhận chữ ký điện tử bảo đảm (Mẫu số 03) quy định rõ đối tượng và phạm vi sử dụng chữ ký điện tử chuyên dùng. -chữ ký chỉ bao gồm các tổ chức.

Mặt khác, Dự thảo Nghị định về Chữ ký điện tử đưa ra một số quy định quy định rằng các tổ chức, nếu đủ điều kiện, có thể tạo chữ ký điện tử chuyên dụng cho các cá nhân trong hệ thống của mình. Ví dụ, theo Dự thảo Nghị định về Chữ ký điện tử, tổ chức nắm giữ chữ ký điện tử chuyên dùng được bảo mật phải lưu trữ thông tin của cá nhân tạo và sử dụng chữ ký điện tử chuyên dùng (Điều 15.2), thiết lập hệ thống kỹ thuật để khôi phục và cập nhật thông tin của thuê bao (Điều 15.2). 11.2(a)); được quyền cấp chứng thư chữ ký điện tử cho người khác (Điều 8). Nếu quan điểm này được thông qua, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nền tảng thương mại điện tử (ví dụ: Momo, Lazada) trong việc cung cấp chữ ký điện tử cho người dùng để thực hiện giao dịch trên nền tảng của họ.

3) Một số hình thức xác minh điện tử không còn được coi là chữ ký điện tử theo LET 2023

Phân loại chữ ký điện tử của LET 2023 loại trừ các hình thức xác minh điện tử khác nhau (ví dụ: OTP, SMS, chữ ký được quét) khỏi việc được coi là chữ ký điện tử. Người soạn thảo LET 2023 cũng xác nhận quan điểm này ( link ). Cách tiếp cận này dường như hạn chế hơn LET 2005, coi các loại xác minh này là chữ ký điện tử trong giao dịch điện tử (xem thảo luận thêm tại đây ).

Mặc dù các phương thức xác minh điện tử này không cấu thành chữ ký điện tử theo LET 2023 nhưng chúng vẫn có thể được công nhận là “ phương tiện xác thực điện tử khác ” để thể hiện sự chấp thuận trong giao dịch điện tử theo Điều 22.4 của LET 2023. Ngoài ra, Điều 400.4 của LET 2023 Bộ luật Dân sự 2015 cũng ủng hộ quan điểm này bằng việc cho phép các bên chấp nhận hợp đồng thông qua các phương thức thay thế ngoài việc ký kết. Tuy nhiên, người ta có thể quan điểm chặt chẽ rằng các cá nhân chỉ có thể sử dụng các phương pháp xác minh điện tử đó nếu luật cụ thể của ngành cho phép rõ ràng vì Điều 22.4 yêu cầu các hình thức xác thực điện tử khác phải “ phù hợp với pháp luật liên quan ”. Trong trường hợp này, một cá nhân sẽ phải có chữ ký điện tử chuyên dụng hoặc chữ ký số công cộng để thực hiện hợp đồng điện tử, có khả năng hạn chế quyền tự do lựa chọn các hình thức đồng ý của họ, trái với nguyên tắc tại Điều 4.2 của LET 2023.

Nguồn: https://vietnam-business-law.info/blog/2024/3/2/e-signatures-of-individuals-under-the-law-on-e-transaction-2023

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn