Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

1. Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả:

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện quyền tác giả nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Ngoài ra, do khoảng cách địa lý tác giả, chủ sở hữu tác giả có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền bao gồm những tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả.

– Quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm thuê bên thứ 3 sáng tạo ra tác phẩm).

– Giấy cam đoan của tác giả trong đó có nội dung tác giả cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này và không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cam kết của mình.

– Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm (trường hợp chủ sở hữu là cá nhân).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định thành lập tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm đi đăng ký.

– Hợp đồng ủy quyền của chủ sở hữu tác phẩm, ủy quyền cho chúng tôi được đại diện tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

– Tác phẩm đăng ký (sẽ phụ thuộc vào từng loại hình tác phẩm và sẽ được chúng tôi tư vấn chi tiết sau khi nhận được thông tin tác phẩm đăng ký).

Ví dụ: Đăng ký bản quyền cho kịch bản phim sẽ yêu cầu 02 bộ kịch bản in trên Giấy A4 đóng quyền và có số trang + chữ ký của tác giả.

Lưu ý: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký của tờ khai dành cho đăng ký quyền tác giả. Tờ khai nên được trình bày bằng tiếng Việt và do chính tác giả hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ và ký tên, ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ và thông tin tác giả; tóm tắt nội dung hoặc tính chất của sản phầm, cam đoan về trách nhiệm đối với những thông tin được ghi trong đơn.

– 01 bản sẽ được lưu trên Cục Bản quyền tác giả, 01 bản còn lại được đóng dấu ghi số Giấy chứng thực đăng ký và sẽ gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng thực đăng ký.

– Các giấy tờ, tài liệu nêu trên bắt buộc phải được trình bày bằng tiếng Việt; trong trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì bắt buộc phải được phiên dịch ra tiếng Việt và được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hiện nay, cơ quan duy nhất tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu tác phẩm là Cục Bản quyền tác giả có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và 02 văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ sở hữu muốn đăng ký bản quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện tư vấn và nộp đơn đăng ký trực tiệp tại 03 cơ quan nêu trên hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký.

4. Thời gian cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Trong thời gian 15 -20 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ tác giả hoặc người được ủy quyền, Cục bản quyền tác giả sẽ có trách nhiệm phải cấp Giấy chứng thực đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Đối với trường hợp sản phẩm đăng ký bị từ chối thì Cục Bản quyền tác giả có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến cho tác giả đăng ký hoặc người đến nộp hồ sơ.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn