Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định 13/2023 về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (Nghị Định 13/2023) đã tạo ra nhiều sự phấn khích trong giới chuyên gia pháp lý tại Việt Nam. Gần đây, sự phấn khích đó đã gặp phải thực tế khắc nghiệt về những khó khăn ngay cả trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản theo Nghị Định 13/2023. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2023, Bộ Công An (BCA) đã công bố các yêu cầu về nội dung của hồ sơ đánh giá tác động của việc xử lý dữ liệu cá nhân và hồ sơ đánh giá tác động của việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Mức độ chi tiết và phân tích cần thiết để chuẩn bị các hồ sơ này là rất khắt khe. Ví dụ, BCA yêu cầu các hồ sơ này bao gồm các thông tin và tài liệu sau:

· Thông tin chi tiết về bộ phận và người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm quyết định thành lập và các văn bản quy định thẩm quyền của bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân;

· Thông tin chi tiết về người xử lý dữ liệu hoặc người kiểm soát dữ liệu có liên quan;

· Chi tiết về loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập và xử lý;

· Chi tiết về sự chấp thuận và cách thức đạt được sự chấp thuận đó;

· Lượng dữ liệu cá nhân cần xử lý bao gồm khối lượng và số lượng chủ thể dữ liệu liên quan;

· Mô tả cách bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm cơ cấu tổ chức và cơ cấu kỹ thuật liên quan;

· Phân tích tác động bao gồm cả phân tích định lượng và định tính, tác động tích cực và tiêu cực, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phân tích thực trạng, tác động đến quyền của chủ thể dữ liệu, tác động kinh tế, tác động xã hội, tác động đến thủ tục hành chính và pháp lý khuôn khổ; và

· Mô tả phương pháp thu thập ý kiến về phân tích tác động và cách xử lý những ý kiến đó.

Có vẻ như một người sẽ cần phải được đào tạo và giáo dục đặc biệt để có thể hoàn thành những hồ sơ này. Và BCA có toàn quyền yêu cầu các công ty thực hiện lại đánh giá tác động của mình.

 
Nguồn:  https://vietnam-business-law.info/blog-lut-kinh-doanh/2023/12/4/kh-khn-khi-gii-quyt-th-tc-hnh-chnh-theo-ngh-nh-v-bo-v-d-liu-c-nhn

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn