Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0989 244 558

Tin tức Luật Các tổ chức tín dụng mới 2024 (Phần 1)

Điều kiện khắt khe hơn đối với thành viên HĐQT độc lập

LCI 2024 thắt chặt tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT độc lập của TCTD. Cụ thể, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một TCTD không được đại diện sở hữu bất kỳ cổ phần nào của TCTD đó và cùng với người có liên quan của mình không được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 1% vốn điều lệ trở lên của TCTD đó.

Phạm vi rộng hơn của những người có liên quan

LCI 2024 mở rộng định nghĩa về người có liên quan để bao gồm cả mối quan hệ giữa (i) công ty/các TCTD “ông bà” và công ty “cháu”, (ii) người quản lý/người kiểm soát của công ty mẹ/các TCTD và công ty con, và ( iii) một cá nhân có nhiều thành viên trong gia đình hơn.

Thay đổi định nghĩa quyền sở hữu gián tiếp

Về định nghĩa “sở hữu gián tiếp”, LCI 2024 thay thế quyền sở hữu thông qua người có liên quan bằng quyền sở hữu thông qua doanh nghiệp trung gian. Cá nhân/tổ chức phải sở hữu trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trung gian. Tuy nhiên, chưa rõ quyền sở hữu đối với doanh nghiệp trung gian chỉ là quyền sở hữu trực tiếp hay cũng có thể là quyền sở hữu gián tiếp.

LCI 2024 vẫn chưa rõ ràng về ý nghĩa của việc sở hữu thông qua ủy thác đầu tư (quyền sở hữu thông qua thác thác đầu tư ).

Giới hạn sở hữu cổ phần thấp hơn

Giới hạn sở hữu cổ phần trong một TCTD của cổ đông tổ chức của TCTD đó giảm từ 15% xuống 10% theo quy định tại LCI 2010. Cả quyền sở hữu trực tiếp và gián tiếp đều được tính vào giới hạn đó.

Giới hạn sở hữu cổ phần tại một TCTD của cổ đông lớn của TCTD đó và những người có liên quan của nó giảm từ 20% xuống 15% theo quy định tại LCI 2010. Giới hạn sở hữu cổ phiếu tại một TCTD khác của cổ đông lớn của TCTD và những người có liên quan của nó vẫn ở mức 5%. Tương tự như LCI 2010, số cổ phần được cổ đông đó ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác cũng được tính vào hạn mức đó. Điểm mới của LCI 2024 là: nếu cổ đông đó là TCTD thì cổ phần của công ty con mà cổ đông đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ ( CI's 50% Subsidiary ) không được tính vào giới hạn đó. Có vẻ như ngoại lệ mới như vậy sẽ cho phép một cổ đông lớn (chính là CI) của một CI ( CI 1 ) sở hữu 5% trong một CI khác ( CI 2 ) trong khi Công ty con 50% của CI của cổ đông lớn đó có thể sở hữu ít hơn 5 % trong CI 2. Có vẻ như điểm mới này nhằm mục đích ngăn chặn việc tính hai lần quyền sở hữu của Công ty con 50% của CI do những thay đổi trong định nghĩa quyền sở hữu gián tiếp.

LCI 2024 cho phép duy trì hiện trạng tỷ lệ sở hữu vượt quá giới hạn của nó, ngoại trừ tỷ lệ sở hữu có thể tăng trong trường hợp CI trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công bố thông tin ra công chúng bởi 1% cổ đông

LCI 2024 yêu cầu mỗi cổ đông của CI sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của CI đó ( Cổ đông 1% ) phải cung cấp cho CI đó thông tin về người có liên quan của nó và tỷ lệ sở hữu cổ phần của 1% Cổ đông và những người có liên quan của nó tại CI. Cổ đông 1% cũng có nghĩa vụ cập nhật CI khi có thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 1% trở lên. CI phải liệt kê những thông tin đó tại trụ sở chính của mình. Danh sách cổ đông 1% phải được công bố trên website của TCTD và gửi bằng văn bản cho NHNN trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin.

Lệnh cấm mới về việc mua cổ phần, góp vốn của CI

LCI 2024 cấm TCTD và các công ty con của nó góp vốn, mua cổ phần của các công ty/tổ chức tín dụng là người có liên quan của cổ đông lớn hoặc thành viên góp vốn của TCTD đó. Các bên liên quan phải có phương án thực hiện việc cấm theo các quy định do Thống đốc NHNN ban hành sau này.

Quy định mới về cấm lạm dụng bancassurance

Do bị cáo buộc buộc khách hàng vay phải mua bảo hiểm, LCI 2024 rõ ràng đã cấm các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và người quản lý, điều hành và cán bộ của họ gắn việc bán bảo hiểm không bắt buộc với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo bất kỳ hình thức nào. hình thức.

Gửi bình luận
   

Đặt Lịch Hẹn

Quý khách vui lòng chọn lịch hẹn