Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0904 944 558

Tin tức Nhãn hiệu nổi tiếng

1. Đặc điểm và mục đích

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Các nhãn hiệu thương mại và dịch vụ nổi tiếng được sử dụng ở hầu hết các quốc gia để bảo vệ nhãn hiệu và chống lại các dấu hiệu được coi là sao chép, bắt chước hoặc dịch thuật nhãn hiệu đó dẫn tới gây nhầm lẫn cho cộng đồng trong lĩnh vực liên quan. Các nhãn hiệu nổi tiếng thường được bảo vệ, bất kể chúng có được đăng kí hay không, để chống lại với hàng hóa và dịch vụ giống hệt hoặc tương tự với các nhãn hiệu mà chúng đã đạt được danh tiếng.

Nhìn chung, "nhãn hiệu nổi tiếng" được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn. Ví dụ:

Nếu nhãn hiệu được bảo hộ để chống lại các nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn chỉ khi chúng được sử dụng cho các sản phẩm trùng hoặc tương tự thì nhãn hiệu nổi tiếng thường được bảo hộ chống lại các nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn ngay cả khi chúng được sử dụng cho các sản phẩm không liên quan, nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Mục đích chính của việc bảo hộ mạnh hơn là nhằm ngăn không cho các công ty lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng và/hoặc gây ra thiệt hại cho uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng đối với nhãn hiệu đó.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của một nước nhất định công nhận là nổi tiếng.

2. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

· Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

· Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

· Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

· Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

· Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

· Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

· Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

· Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

3. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng:

Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Gửi bình luận
   
Facebook chat