Địa chỉ: P2812, tầng 28, toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0904 944 558

Tin tức Xác nhận không nợ thuế hải quan

Đối với các Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thì khi Doanh nghiệp muốn hoàn thành thủ tục giải thể, Doanh nghiệp ngoài thực hiện thủ tục giải thể thông thường, còn cần thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế hải quan. Trước đây, việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan là một trong những bước bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại thông tư 105/2020/TT-BTC việc xác nhận thuế hải quan khi giải thể sẽ do cơ quan thuế thực hiện với cơ quan hải quan.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn có thể tự mình tiến hành xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan nếu có nhu cầu. Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính thì “khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi đến cơ quan hải quan.”

Đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì phải thực hiện công việc tại Tổng Cục Hải quan trước tiên. Sau khi có văn bản xác nhận việc không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp mới có thể tiến hành xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế. Để nhận được văn bản xác nhận này, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, văn bản được quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:

– Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mẫu 34/CVXNHT/TXNK thông tư 39/2018/TT-BTC;

– Biên bản họp, quyết định giải thể của công ty;

– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có chứng thực).

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ các thành phần trên, Cơ quan Hải quan sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:

- Trường hợp không xác nhận, Tổng cục Hải quan phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận;

- Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.

- Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Tổng cục hải quan sẽ trao văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

Thời hạn của thủ tục xác nhận tại Cơ quan Hải quan là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nhận được văn bản xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp nộp văn bản này tới Chi cục thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để được chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.

Gửi bình luận
   
Facebook chat